Vad är Shaft Step?

SHAFT STEP

Shaft step är ett bra val att göra om man är i behov av skaftstyvhet som ligger mellan två olika flex. Soft Step innebär att skaftet blir lite mjukare och Hard step blir lite hårdare.

 

Soft step åstakommer man genom att sätta i skaftet till ett lägre järn genom hela setet. Som exempel så sätts skaftet till Järn #8 i Järn #9 och skaftet till #7 i Järn #8 och så vidare. 

Hard Step är det motsata, där skaftet till Järn #9 sätts i Järn #8 och så vidare.