Vad är Shaft Tipping?

SHAFT TIPPING/TIP TRIMMING

Shaft Tipping är ett något man kan göra om man vill förändra skaftets egenskaper så som flex men även kickpoint och torque påverkas. Innebörden av "shaft tipping" är att skaftet kapas mer/mindre från "Tip" (Vid klubbhuvudet) än standard och därefter kapas resterande del för rätt längd i "butt" (där greppet sitter).

 

Soft Tip innebär att skaftet blir lite mjukare och med Hard/Firm Tip blir de lite styvare.

Soft Tip gör även att Torque blir högre och kickpointen lägre, vilket ger en högre bollbana. 

Vice versa gäller för Hard Tip, där Torquen blir lägre och kickpointen högre, vilket ger en lägre bollbana. 

 

Generell förändring av styvhet vid Shaft Tipping: (Kan variera beroende på skaftmodell)

      TIPPING

      FÖRÄNDRING FLEX

0.5" Soft

0.25 Mjukare Flex

1.0" Soft

0.50 Mjukare Flex

-0.5" Firm/Hard

0.25 Styvare Flex

-1.0" Firm/hard

0.50 Styvare Flex